Launeen apteekki

Apteekki on toteutunut joulukuussa 2021. Projektin suunnittelijana toimi Coop Hovitie Oy Ltd.