Mikkelin 1 apteekki

Apteekki on toteutunut elokuussa 2020. Projektin suunnittelijana toimi Coop Hovitie Oy Ltd.